HemFör besökareFör utställareFör mediaKontaktEnglish


  Arrangör:                                          Samverkanspartner:                                          Tillväxverket                                      KFO   


Sociala företagsmässan 2012

Tidning socialt företagande (PDF)

Intresseanmälan för att besöka mässan

 

För andra gången arrangerar SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation – i samverkan med Tillväxtverket, Coompanion Sverige och Arbetsgivarorganisationen KFO, Sveriges största mässa för arbetsintegrerande sociala företag och sociala arbetskooperativ. En mässa som lyfter fram styrkan i de sociala företagens sätt att arbeta.

Idag finns det cirka 300 sociala företag i Sverige, företag som startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte får tillträde till arbets­marknaden. Under två dagar i februari kommer flera av dessa företag att visa upp sitt unika arbetssätt och sina verksamheter.

Mässan vänder sig till politiker, myndigheter och tjänstemän, nationellt, regionalt och lokalt, som kan vara intresserade av de sociala företagens tjänster eller, som på annat sätt, vill stödja utvecklingen för att skapa nya arbetstillfällen - en vidgad arbetsmarknad.

Mässan vänder sig också till personer som är som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag och/eller som vill få information om, och inspireras av, det sociala företagandets möjligheter.   Syftet med mässan är att utställarna visar upp och sprider information och kunskap om arbetsintegrerande sociala företag och sociala arbetskooperativ. Seminarier kommer att anordnas där våra utställare, sakkunniga på området, samverkande myndigheter och stödorganisationer, kommer att bidra med utvecklande diskussioner och framträdanden.